Wykonane projekty

* budynki i zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych

* domy jednorodzinne

* hotele

* aparthotele

* hale produkcyjne i magazynowe

* budynki biurowe

* przedszkola

* szkoły

* budynki wysokościowe

* zakłady przetwórstwa odpadów

* centra handlowe

* aranżacje sklepów

* biblioteki multimedialne

* budynki opieki medycznej

* restauracje

* stacje bazowe telefonii komórkowej

* oświetlenie uliczne

* przebudowa infrastruktury SN i nn

* budynki obsługi lotniska

* mariny

* muzea